Aile Ofisi ve Hizmetlerimiz

>> Neden Egeli & Co. Aile Ofisi ?

Sahip olduğunuz varlıkların iyi yönetildiğinden, gelecek nesillere aktarıldığında onların da  refahını sağlayacak şekilde korunduğundan ve transfer edileceğinden emin misiniz? Aile servetini korumak, yönetmek ve gelecek kuşaklara devretmek ancak bilinçli kararlar ile mümkündür. Aile varlıklarının etkin bir şekilde yönetilerek aileye uzun vadede yarar sağlayacak düzeyde korunması ve geliştirilmesi, en az serveti yaratmak için harcanan çaba kadar büyük bir özveri, bilgi ve zaman gerektirir.Ailenin karmaşık finansal hayatlarından kaynaklanan yükü hafifleterek,  etkin kişisel zaman yönetimine ve hayırseverlik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla, aile üyelerine gerekli olan zamanı hediye ediyoruz.  Servet yönetiminin tarafları olan uzmanların önerilerini koordine ediyor,  servetinizi yönetmek için harcadığınız zamanınızdan, enerjinizden ve çabanızdan sizi kurtarıyoruz. Hedeflerinize ulaşmak için güven, en önemlisi zaman hediye ediyoruz.

Egeli& Co. Aile Ofisi olarak,ailelerin bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve ailelere servetlerinin yönetimi ve sürdürülebilirliği için entegre  hizmetler sunuyoruz. Bütün resme odaklanarak, ailenin kendi ihtiyaçları için özel olarak hazırladığımız servet yönetimi planı ile birlikte, servet yönetiminin tarafları olan hukukçular, vergi danışmanları, finansal danışmanlar vb. gibi uzmanların koordineli olarak çalışmasını sağlıyor, servetin koruyucusu oluyoruz. Servet yönetimi için gereken tüm farklı hizmetleri ve tarafları entegre ediyor, en üst düzeyde mahremiyet ve rehberlik sunarak  aile için tek bir iletişim noktası oluyoruz. Tüm aile fertlerinin savunucusu olarak hareket ediyor, ailenin mali işlerinin tamamen hedeflere ve aile felsefesine uyumlu olması için objektif ve tarafsız danışmanlık sağlıyoruz.GELECEK NESİLLER İÇİN SERVET TRANSFERİ

 

Aileler için varlıklarının etkin idaresi, sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere nihai transferi en önemli önceliktir.

Bu önceliğe hizmet etmek için, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendiriyor ve tüm piyasa koşullarında  servetinizin korunması ve büyütülmesi için en etkin yatırım planlarını oluşturuyoruz.

Tüm aile fertlerinin ve nesillerin sözcüsü olarak bir sonraki jenerasyonun, umutlarını, hayallerini, aile felsefesine uygun yatırım planlarına çeviriyoruz.

Ailelerimiz için ortak hedefimiz aile varlıklarını entegre servet yönetimi, vergi stratejileri, servet yapılandırılması, nakit akışı planlaması, risk yönetimi ve aile eğitimleri ile geliştirmek ve servetin transferini planlamaktır